«آه سرد»؛ اینجا حرف‌زدن خیلی سخته

«آه سرد»؛ اینجا حرف‌زدن خیلی سخته

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- سینما، چه چیز را به یاد ما می آورد؟ مگر جز این است که باید ما را به ما نشان دهد و آینه ای دائما محدب و مقعر در برابرمان باشد؟ شاید فیلم «آه سرد» برای این کار، تلاش کرده است.