آیا بخش زبان فارسی دانشگاه شیراز از همسایگی آرامگاه حافظ می‌رود؟

آیا بخش زبان فارسی دانشگاه شیراز از همسایگی آرامگاه حافظ می‌رود؟

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

شیراز-ایرنا- طرح موضوع واگذاری ساختمان بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و نقل مکان اجباری آن از محل کنونی که در همسایگی و دیوار به دیوار آرامگاه حافظ است، هر چند سال یکبار به موضوعی برای نگرانی فرهنگدوستان و استادان دانشگاه تبدیل می‌شود.