آیا می‌توانیم هنوز هم «روز واقعه» بسازیم؟

آیا می‌توانیم هنوز هم «روز واقعه» بسازیم؟

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلمساز آثاری همچون «روز واقعه» باید سلوک دینی داشته‌باشد؛ اینکه کسی فقط با داشتن عِرق مذهبی یا نگاه هنری وارد این حیطه شود و هر طور که خواست فیلم بسازد باعث می‌شود نتیجه فیلم، سلوک الهی نباشد.