آیت‌الله علوی قزوینی؛ مرد مردمی و دینمدار آزاده

آیت‌الله علوی قزوینی؛ مرد مردمی و دینمدار آزاده

سه شنبه ۰۵ مهر - اقتصادی

محمدعلی حضرتی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر قزوینی در یادداشتی که به بهانه درگذشت آیت‌الله حاج سید علی‌اصغر علوی قزوینی نوشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: قیام کرد، سلامی به عشق داد و گذشت/ تمام زندگی‌اش مثل یک تشهّد بود/ گشوده داشت به بوی نوازشِ این شهر/ دلی که سبزترین سفرهٔ تفقّد بود…