آیین‌های کشور چین در استقبال از رمضان

آیین‌های کشور چین در استقبال از رمضان

پنج شنبه ۰۳ اسفند - اقتصادی

ماه رمضان همواره حال و هوایی معنوی در کشورها و مناطق مختلف ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که فعالیت‌ها و رسوم مذهبی مسلمانان در این ماه متفاوت از سایر ماه‌های سال انجام می‌شود. مسلمانان چین نیز همانند سایر کشورها با آداب خاصی به پیشواز این ماه پربرکت می‌روند و اعمال مذهبی خاصی را نیز برگزار می‌کنند که در ادامه تعدادی از آن‌ها را معرفی می‌شود.