اجرای پایلوت تهیه نسل جدید نقشه یکپارچه “لوت”

اجرای پایلوت تهیه نسل جدید نقشه یکپارچه “لوت”

پنج شنبه ۳۱ خرداد - سیاست

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم‌ زمین-سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از ارائه روش نوین برای تهیه نقشه‌های نسل دوم با دقت بالاتر در این سازمان خبر داد و گفت: پایلوت این طرح برای تهیه نقشه یکصدهزار یکپارچه لوت باختری اجرایی شد.