احتمال مفقود شدن ٩ نفر در پی وقوع سیلاب در اردکان و گلباف

احتمال مفقود شدن ٩ نفر در پی وقوع سیلاب در اردکان و گلباف

جمعه ۱۴ بهمن -

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از احتمال مفقود شدن ٩ نفر در پی وقوع سیلاب در شهرستانهای گلباف و اردکان خبر داد.