احتمال مفقود شدن ٩ نفر در پی وقوع سیلاب در اردکان و گلباف

احتمال مفقود شدن ٩ نفر در پی وقوع سیلاب در اردکان و گلباف

پنج شنبه ۰۴ مرداد -

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از احتمال مفقود شدن ٩ نفر در پی وقوع سیلاب در شهرستانهای گلباف و اردکان خبر داد.