احساس غرور از شجاعت رزمندگان در «کاخ»

احساس غرور از شجاعت رزمندگان در «کاخ»

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نویسنده «کاخ» به خوانندگان کتاب‌های دفاع مقدس سفارش کرد این کتاب را بخوانند ولی نه فقط برای خاطرات آن دوران؛ بلکه احساس غرور کنند از رزمندگانی که با زدن کاخ صدام، آبروی او را در منطقه بردند.