احمدرضا احمدی از بیمارستان مرخص شد

احمدرضا احمدی از بیمارستان مرخص شد

شنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

تهران – ایرنا – احمدرضا احمدی شاعر، نویسنده و نقاش پیشکسوت از بیمارستان مرخص شد و به خانه آمد.