اختلالات اینترنت موضوع هنرمند فلسطینی شد/ خلق هنر مفهومی زیر آوار جنگ

اختلالات اینترنت موضوع هنرمند فلسطینی شد/ خلق هنر مفهومی زیر آوار جنگ

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- «تیسیر بطنیجی» هنرمند فلسطینی؛ اختلالات تماس ویدیویی با خانواده‌اش که ناشی از مشکلات اینترنت در فلسطین بوده را موضوع هنر مفهومی کرده و توانسته تجربه آواره‌گی مردم غزه را از میان درهم‌ریختگی پیکسل‌های صفحه موبایل، به تجربه دیداری اکنون غزه برای مخاطب بدل کند.