ادامه دار بودن پس‌لرزه‌های زلزله ۵.۹ ریشتری بندرگناوه/ثبت زلزله ۲.۶ در “ارجمند” استان تهران

ادامه دار بودن پس‌لرزه‌های زلزله ۵.۹ ریشتری بندرگناوه/ثبت زلزله ۲.۶ در “ارجمند” استان تهران

یکشنبه ۰۷ خرداد - سیاست

در هفته گذشته پس‌لرزه‌های زلزله ۵.۹ ریشتری بندر گناوه استان بوشهر همچنان ادامه داشت ضمن آنکه در “ارجمند” استان تهران زلزله ۲.۶ ریشتری به ثبت رسید.