ارائه برنامه‌های کلان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد

ارائه برنامه‌های کلان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

اجلاس رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان‌ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه برنامه‌های کلان باشگاه در سال جاری برگزار شد.