اراده “محمد بن سلمان ” جهت تغییر فضای فعلی بین ایران و عربستان

اراده “محمد بن سلمان ” جهت تغییر فضای فعلی بین ایران و عربستان

یکشنبه ۳۱ تیر - سیاست

یک دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد: اظهارات اخیر “محمد بن سلمان” حکایت از تلاش او برای نشان دادن اراده جهت تغییر فضای فعلی بین ایران و عربستان است.