از پیش‌بینی زمان پایان کرونا تا باور توانمندی ایران در تولید واکسن مؤثر

از پیش‌بینی زمان پایان کرونا تا باور توانمندی ایران در تولید واکسن مؤثر

شنبه ۲۶ خرداد - سیاست

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) با هدف سنجش افکار عمومی مردم ایران درباره پاندمی کرونا و پیامدهای آن، نظرسنجی را به شکل تلفنی در مقیاس ملی (۳۱ استان و مناطق شهری و روستایی) انجام داد.