اسامی برندگان چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان سینما اعلام شد

اسامی برندگان چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان سینما اعلام شد

یکشنبه ۱۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزیدگان خود را شناخت.