اسامی کشتی گیران رقابت های بین المللی اعلام شد

اسامی کشتی گیران رقابت های بین المللی اعلام شد

یکشنبه ۳۱ تیر - ورزش

تهران -ایرنا-اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی اعلام شد.