استارشیپ SN۱۵ از همتایان خود جلو زد

استارشیپ SN۱۵ از همتایان خود جلو زد

سه شنبه ۰۱ اسفند - سیاست

استارشیپ SN۱۵ شرکت اسپیس‌ایکس با موفقیت بر روی سکو فرود آمد.