استارشیپ SN۱۵ با موفقیت فرود آمد

استارشیپ SN۱۵ با موفقیت فرود آمد

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

استارشیپ SN۱۵ شرکت اسپیس‌ایکس با موفقیت بر روی سکو فرود آمد.