استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان در کارخانه نوآوری

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان در کارخانه نوآوری

پنج شنبه ۰۴ مرداد - سیاست

تفاهم‌نامه همکاری بنیاد نخبگان استان مرکزی با کارخانه نوآوری ماشین‌سازی اراک برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان به امضاء رسید.