اسرائیل از همه دوران ها ضعیف تر شده است

اسرائیل از همه دوران ها ضعیف تر شده است

جمعه ۲۵ خرداد - اقتصادی

مدیر حوزه علمیه کشور گفت: امروز بر همگان روشن شده است که اسراییل از همه زمان ها ضعیف تر شده است. امروز نفوذ مقاومت به استحکامات نقبی رسید که تصور می کردند که همیشه در امان است. توطئه های اسراییل علیه همه پیمان های بین المللی است. آنها به دنبال تحمیل استراتژی آشتی سازی در منطقه هستند و دولت های مزدور نیز شریک جرم آنها شدند.