اطلاعیه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس به دنبال ادامه محدودیت‌های کرونایی

اطلاعیه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس به دنبال ادامه محدودیت‌های کرونایی

پنج شنبه ۳۱ خرداد - علمی

با توجه به تمدید محدودیت‌های کرونایی شهر تهران از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص نحوه فعالیت پژوهشی دانشجویان اطلاعیه جدیدی صادر کرد.