اطلس زبان‌شناسی در حال تدوین است

اطلس زبان‌شناسی در حال تدوین است

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشگاه گفت: اطلس زبان‌شناسی در حال تدوین است.