اعضای سازمان همکاری شانگهای ، نویدبخش آینده ای روشن برای ملت های منطقه باشند

اعضای سازمان همکاری شانگهای ، نویدبخش آینده ای روشن برای ملت های منطقه باشند

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های بسیار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی مسئولیت پذیر در منطقه و جامعه جهانی، تاکید کرد: ایجاد خطی امن، پایدار و قابل اتکا در مسیر شمال – جنوب و با استفاده از زیرساخت های فعال در بنادر جنوبی، بویژه بندر اقیانوسی چابهار، جزء سیاست های راهبردی ایران در جهت توسعه همکاری های منطقه ای و نیز گسترش تبادلات تجاری پویا با کشورهای پیرامونی است.