افتتاح نمایشگاه “ایران زیبا” در محل سفارت ایران در ژاپن

افتتاح نمایشگاه “ایران زیبا” در محل سفارت ایران در ژاپن

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

نمایشگاه ایران زیبا در سفارت ایران در توکیو گشایش یافت و از نماد ایران هم رونمایی شد.