افزایش شدید تورم ترکیه

افزایش شدید تورم ترکیه

دوشنبه ۱۴ اسفند -

نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح دو سال اخیر خود رسید.