اقدامات صهیونیست ها با مبانی متون یهودیت در تعارض است

اقدامات صهیونیست ها با مبانی متون یهودیت در تعارض است

شنبه ۲۶ خرداد - سیاست

نماینده رهبری در سازمان حج و زیارت گفت: در متون مقدس یهودی آمده است که خون زمین را آلوده می کند و کفاره ای به جز خون آن خون ریز نمی تواند آن را پاک کند. اسلام نیز افشای گناه را غیر از جایی که ظلمی صورت گرفته روا نمی دارد. امام علی(ع) می فرمایند که یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید و ظلم با همه اشکال آن محکوم است. ایشان می فرمایند که ظلم موجب تاریکی در قیامت است و چه کسی ظالم تر از کسی که به خداوند افترا ببندد!؟