«الن مور» با پنجگانه جدید می‌آید

«الن مور» با پنجگانه جدید می‌آید

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

«الن مور» نویسنده مشهور کتاب‌های مصور برای چاپ یک داستان پنج‌جلدی و یک مجموعه داستان‌ کوتاه قرارداد امضا کرده است.