امتحان تقوای قلب چیست؟

امتحان تقوای قلب چیست؟

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک پژوهشگر مذهبی گفت: امتحان تقوای قلب به این معنی است که خدا زمینه‌ای را به‌وجود آورد تا انسان متوجه شود میزان تقوایش چقدر است.