امداد الهی همیشه با جبهه مقاومت است

امداد الهی همیشه با جبهه مقاومت است

دوشنبه ۰۷ اسفند - اقتصادی

یک فعال جهان اسلام و از علمای فوعه و کفریا در سوریه گفت: طرح‌های شیطانی آمریکا در حمایت اسراییل قطعا شکست خواهد خورد ، همانطور که در سوریه شکست خورد ، امداد الهی مانند شکست آمریکا در صحرای طبس ، همیشه با جبهه مقاومت است.