امروز، آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه تربیت مدرس/آغاز کلاس‌ها از آخر بهمن‌ ماه

امروز، آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه تربیت مدرس/آغاز کلاس‌ها از آخر بهمن‌ ماه

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - سیاست

دانشگاه تربیت مدرس در تقویم آموزشی خود برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام کرد که زمان انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه امروز چارشنبه ۲۹ دی ماه پایان می‌یابد.