امیرعبداللهیان: رژیم جعلی اسراییل جایی در آینده منطقه ندارد

امیرعبداللهیان: رژیم جعلی اسراییل جایی در آینده منطقه ندارد

دوشنبه ۰۷ اسفند - ورزش

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل با اشاره به مناسبت روز قدس گفت: رژیم جعلی اسراییل جایی در آینده منطقه ندارد.