انتخابات در عراق نشان دهنده رشد فکری و فرهنگ عمیق و غنی ملت عراق است

انتخابات در عراق نشان دهنده رشد فکری و فرهنگ عمیق و غنی ملت عراق است

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق دیدار و در خصوص مسائل منطقه ای و جهان اسلام گفت وگو کرد.