انتشار اسناد واکسیناسیون ایرانیان در اوایل قرن ۱۴ از سوی آرشیو ملی

انتشار اسناد واکسیناسیون ایرانیان در اوایل قرن ۱۴ از سوی آرشیو ملی

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- آرشیو ملی ایران (معاونت اسناد و کتابخانه ملی) با شروع فاز دوم واکسیناسیون کرونا در سال پایانی قرن چهاردهم، اسناد مربوط به واکسیناسیون آبله در اوایل قرن را منتشر کرد.