انتقاد نماینده ایران در سازمان ملل از تضعیف اعتبار سازمان منع سلاح‌های شیمیائی

انتقاد نماینده ایران در سازمان ملل از تضعیف اعتبار سازمان منع سلاح‌های شیمیائی

دوشنبه ۰۱ مرداد - ورزش

نماینده دائم ایران در سازمان ملل می‌گوید برخوردها و مصوبات مبتنی بر اهداف سیاسی، اقتدار و اعتبار کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیائی را تضعیف کرده است.