انجام ۳۶۰۰۰ تست فوری در مبادی ورودی کشور

انجام ۳۶۰۰۰ تست فوری در مبادی ورودی کشور

پنج شنبه ۳۱ خرداد -

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، از ۳۶ هزار و ۱۱۵ نفر از مسافرین ورودی به کشور تست فوری گرفته شد.