اهداف روسیه از برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان

اهداف روسیه از برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

یک کارشناس مسائل شبه قاره گفت: روس ها نگران هستند تا برخی گروه ها مانند داعش تقویت شده و از هرج و مرج موجود در افغانستان استفاده کنند و بتوانند از شمال این کشور وارد حوزه آن ها یعنی آسیای مرکزی و قفقاز شوند بنابراین به دنبال این هستند تا طالبان بتواند قدرت خود را در سراسر کشور اعمال کند.