اکرمی: پیدا شدن رییس‌جمهوری که همه مشکلات را حل کند فقط یک آرزوست

اکرمی: پیدا شدن رییس‌جمهوری که همه مشکلات را حل کند فقط یک آرزوست

دوشنبه ۰۷ اسفند - ورزش

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: بسیاری می‌گویند اقتصاد دولتی کارآمد نیست و دولت به طور کلی هیچ‌گاه کاسب خوبی نبوده است اما تا زمانی که وضعیت به همین شکل ادامه یابد نمی‌توان انتظار تغییر هم داشت.