این ۱۰ مصوبه کام تلخ بورس را شیرین می‌کنند؟

این ۱۰ مصوبه کام تلخ بورس را شیرین می‌کنند؟

جمعه ۲۵ خرداد -

سازمان بورس و اوراق بهادار درحالی ۱۰ مصوبه جدید برای احیای بورس در نظر گرفته است که با وجود اینکه سه مصوبه از سه شنبه هفته قبل اجرایی شده کام بازار سرمایه همچنان تلخ است و سهام داران شاهد کاهش های بی وقفه شاخص های بورس و فرابورس هستند.