«بابل» میزبان همایش ملی دارالمومنین شد

«بابل» میزبان همایش ملی دارالمومنین شد

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

ساری- ایرنا- امام جمعه بابل گفت: برای شناساندن هویت تاریخی، دینی و علمی این شهرستان همایش ملی بابل، شهر دارالمومنین ۱۳ مهرماه جاری برگزار می شود.