بازار مسکن در ۱۴۰۰ بالا نمی‌رود، پایین هم نمی‌آید

بازار مسکن در ۱۴۰۰ بالا نمی‌رود، پایین هم نمی‌آید

سه شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

یک کارشناس بازار مسکن گفت: کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانعی بزرگ بر سر رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خواهد بود اما به دلیل ویژگی چسبندگی این بازار، انتظار کاهش قیمت نمی‌توان داشت؛ گزینه محتمل، ثبات قیمت است که با توجه به نرخ تورم به معنای افت قیمت ذاتی مسکن خواهد بود.