بازدید معاون اجرایی رییس جمهور از غرفه ایرنا

بازدید معاون اجرایی رییس جمهور از غرفه ایرنا

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون اجرایی رییس جمهور روز سه شنبه از غرفه ایرنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد.