بازگشت تماشاگران به فوتبال در فینال لیگ اروپا

بازگشت تماشاگران به فوتبال در فینال لیگ اروپا

جمعه ۲۵ خرداد - ورزش

تهران- ایرنا – با اعلام اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، فینال لیگ اروپا با حضور ۱۰ هزار تماشاگر برگزار می شود.