بازگشت مخاطبان از رسانه الکترونیک به چاپی

بازگشت مخاطبان از رسانه الکترونیک به چاپی

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اینکه مخاطبان کتاب‌ و رسانه‌های الکترونیک، مجددا به آثار چاپی علاقه پیدا کرده‌اند، گفت: روزنامه و مجله با اینکه شمارگان پایینی دارند، هنوز از بین نرفته است و در کتاب و رسانه هم بازگشتی از کتاب‌های الکترونیک به چاپی دیده می‌شود.