بازگشت پیشکسوتان هنر به تئاترشهر با «اتللو»؛ ناصر ممدوح تا منوچهر والی‌زاده

بازگشت پیشکسوتان هنر به تئاترشهر با «اتللو»؛ ناصر ممدوح تا منوچهر والی‌زاده

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- نمایشنامه «اتللو» نوشته ویلیام ‌شکسپیر با کارگردانی و تنظیم متن برای اجراخوانی وحید ‌اخوان با حضور پیشکسوتان هنر ایران از ۲۸ آذر در سالن ‌چهارسو تئاتر شهر ‌روی صحنه می‌رود.