بازگشت کیومرث مرادی به صحنه تئاتر بعد از سه سال

بازگشت کیومرث مرادی به صحنه تئاتر بعد از سه سال

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کیومرث مرادی بعد از سه سال دوری از عرصه تئاتر با کارگردانی نمایش «مانش» به صحنه برمی‌گردد.