بازیگر مشهور انگلیسی وارد دنیای واقعی نقاشی شد

بازیگر مشهور انگلیسی وارد دنیای واقعی نقاشی شد

دوشنبه ۱۴ اسفند - اقتصادی

«تیموتی اسپال» بازیگر مشهور انگلیسی نخستین نمایشگاه انفرادی نقاشی‌هایش را برگزار می‌کند.