بازی ایران و آمریکا ۶۱۰ میلیون تومان فروخت

بازی ایران و آمریکا ۶۱۰ میلیون تومان فروخت

دوشنبه ۱۴ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- پخش بازی ایران و آمریکا در سینماهای کشور، ۶۱۰ میلیون تومان عایدی داشت.