باقری‌کنی: فلسطین بزرگترین نمایشگاه زنده نقض حقوق بشر است

باقری‌کنی: فلسطین بزرگترین نمایشگاه زنده نقض حقوق بشر است

جمعه ۲۵ خرداد - ورزش

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه فلسطین بزرگترین و متنوع‌ترین نمایشگاه زنده نقض حقوق بشر در جهان است، گفت: اگر کسی یا کشوری یا سازمانی بخواهد در جهان پرچم حقوق بشر را بلند کند باید زیر پرچم فلسطین این کار را انجام دهد.