بانکی‌پور: غیرت مسلمانی اجازه نمی‌دهد فلسطین را فراموش کنیم

بانکی‌پور: غیرت مسلمانی اجازه نمی‌دهد فلسطین را فراموش کنیم

جمعه ۲۵ خرداد - ورزش

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه توجه به روز قدس نباید کمرنگ شود، گفت: برای گرامی داشت روز قدس از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود.