باید از تدبّر در قرآن در ساحت حکمرانی استفاده کنیم

باید از تدبّر در قرآن در ساحت حکمرانی استفاده کنیم

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر تدبّر جدی گرفته می‌شد کارکردهای جدی‌تری می‌توانستیم داشته باشیم، در ساحت حکمرانی باید از تدبّر در قرآن استفاده کنیم.